به منظور ارایه خدمات بهتر به مشتریان و مصرف کنندگان محصولات پارس تایل و جلوگیری از عرضه محصولات مشابه با عنوان پارس تایل، تمامی قطعات و مصنوعات تولید شده در کارخانه این مجموعه صنعتی بوسیله دستگاه اتوماتیک پرفراژ شده و اطلاعاتی از قبیل نام محصول، ضخامت ورق، کد رنگ، تاریخ تولید و تاریخ اعتبار گارانتی آن بر روی محصول درج می گردد.