اسلایدشو

قصر جواهر شاندیز

3 جولای 2016

نما و سقف قصر جواهر شاندیز با استفاده از محصولات پارس تایل

بزرگترین تولید کننده تایل

3 جولای 2016

بزرگترین تولید کننده تایل های طرح سفال در ایران

سیستم رنگ پاشی خودکار

3 جولای 2016

استفاده از سیستم رنگ پاشی خودکار و کوره کانوایر

کیفیت بالای محصولات

3 جولای 2016

کیفیت بالای محصولات به دلیل فرآیند تولید مکانیزه

گروه صنعتی پارس تایل